Quy Định Về Link Có Chứa Mật Khẩu

Khi link của bạn bị trỏ về bài viết này, tức là liên kết của bạn đã vi phạm quy định sử dụng Của VinaURL

Điều thứ 29 trong quy định sử dụng của chúng tôi:

Liên kết rút gọn có đặt mật khẩu để tiếp tục chuyển trang đến liên kết đích, dù vô ý hay cố ý.

Ví dụ các trang đặt mật khẩu: anotepad.com, fnote.me

Vì vậy bạn vui lòng sửa lại link trước khi tài khoản của bạn có thể bị khoá.

Trân trọng.

Published on: 09:30, 04/05/2018