Danh Sách Vi Phạm - Khoá Tài Khoản

Dưới đây là danh sách những link bị báo cáo, những link này sẽ tự động bị khoá & di chuyển đến trang quảng cáo đồng thời chủ tài khoản sẽ bị khoá nếu như report đến từ Google.

Các link lỗi error, 404, not found, link không có thật..

Các link bị báo cáo vi phạm chính sách từ Google..

Published on: 20:24, 15/02/2019