Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
795 ich***kun 04:07, 16/01/2022 Hoàn thành $10,171 $0,00 $10,171 Momo
794 Leh***019 06:07, 15/12/2021 Hoàn thành $10,323 $0,00 $10,323 Momo
793 luc***2k8 14:53, 10/12/2021 Hoàn thành $10,3135 $0,00 $10,3135 Momo
792 Leh***019 23:08, 09/12/2021 Hoàn thành $10,683 $0,00 $10,683 Momo
791 Leh***019 01:48, 05/12/2021 Hoàn thành $10,512 $0,00 $10,512 Momo
790 hie***m89 14:26, 01/12/2021 Hoàn thành $10,6885 $0,00 $10,6885 Chuyển khoản ngân hàng
789 Leh***019 13:02, 30/11/2021 Hoàn thành $10,11 $0,00 $10,11 Momo
788 Leh***019 06:02, 26/11/2021 Hoàn thành $10,041 $0,00 $10,041 Momo
787 Leh***019 10:56, 22/11/2021 Hoàn thành $10,38 $0,00 $10,38 Momo
786 Leh***019 23:12, 18/11/2021 Hoàn thành $10,71 $0,00 $10,71 Momo
785 Leh***019 23:53, 11/11/2021 Hoàn thành $10,308 $0,00 $10,308 Momo
784 Ngu***mer 04:10, 09/11/2021 Hoàn thành $10,6075 $0,00 $10,6075 Chuyển khoản ngân hàng
783 hie***m89 02:10, 08/11/2021 Hoàn thành $10,1295 $0,00 $10,1295 Chuyển khoản ngân hàng
782 Leh***019 06:53, 05/11/2021 Hoàn thành $11,238 $0,00 $11,238 Momo
781 boo***ang 23:41, 03/11/2021 Hoàn thành $10,098 $0,00 $10,098 Chuyển khoản ngân hàng
780 Leh***019 02:10, 27/10/2021 Hoàn thành $10,113 $0,00 $10,113 Momo
779 Leh***019 21:18, 22/10/2021 Hoàn thành $10,008 $0,00 $10,008 Momo
778 hie***m89 11:03, 19/10/2021 Hoàn thành $10,0735 $0,00 $10,0735 Chuyển khoản ngân hàng
777 Leh***019 16:15, 18/10/2021 Hoàn thành $10,029 $0,00 $10,029 Momo
776 ich***kun 11:31, 17/10/2021 Hoàn thành $10,039 $0,00 $10,039 Momo