Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
746 Leh***019 05:37, 21/07/2021 Hoàn thành $10,005 $0,00 $10,005 Momo
745 hie***m89 05:51, 17/07/2021 Hoàn thành $10,1825 $0,00 $10,1825 Chuyển khoản ngân hàng
744 Leh***019 16:39, 13/07/2021 Hoàn thành $10,002 $0,00 $10,002 Momo
743 Leh***019 00:59, 08/07/2021 Hoàn thành $10,659 $0,00 $10,659 Momo
742 hie***m89 02:42, 06/07/2021 Hoàn thành $10,02 $0,00 $10,02 Chuyển khoản ngân hàng
741 Leh***019 09:38, 01/07/2021 Hoàn thành $10,521 $0,00 $10,521 Momo
740 Ngu***mer 08:53, 30/06/2021 Hoàn thành $31,682 $0,00 $31,682 Chuyển khoản ngân hàng
739 Leh***019 04:57, 24/06/2021 Hoàn thành $11,43 $0,00 $11,43 Momo
738 hie***m89 22:49, 21/06/2021 Hoàn thành $10,185 $0,00 $10,185 Chuyển khoản ngân hàng
737 Leh***019 11:10, 16/06/2021 Hoàn thành $10,149 $0,00 $10,149 Momo
736 Leh***019 11:13, 08/06/2021 Hoàn thành $10,335 $0,00 $10,335 Momo
735 hie***m89 13:21, 05/06/2021 Hoàn thành $10,346 $0,00 $10,346 Chuyển khoản ngân hàng
734 Din***cao 09:55, 03/06/2021 Hoàn thành $11,8055 $0,00 $11,8055 Momo
733 Leh***019 22:58, 31/05/2021 Hoàn thành $10,332 $0,00 $10,332 Momo
732 boo***ang 15:14, 24/05/2021 Hoàn thành $11,0885 $0,00 $11,0885 Chuyển khoản ngân hàng
731 Leh***019 11:42, 24/05/2021 Hoàn thành $10,044 $0,00 $10,044 Momo
730 hie***m89 02:13, 21/05/2021 Hoàn thành $10,619 $0,00 $10,619 Chuyển khoản ngân hàng
729 Leh***019 22:52, 04/05/2021 Hoàn thành $10,3135 $0,00 $10,3135 Momo
728 hie***m89 14:29, 03/05/2021 Hoàn thành $10,1655 $0,00 $10,1655 Chuyển khoản ngân hàng
727 Leh***019 05:53, 30/04/2021 Hoàn thành $10,095 $0,00 $10,095 Momo