Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
773 Leh***019 05:23, 05/10/2021 Hoàn thành $10,023 $0,00 $10,023 Momo
772 hie***m89 14:31, 03/10/2021 Hoàn thành $12,1885 $0,00 $12,1885 Chuyển khoản ngân hàng
771 Leh***019 02:29, 30/09/2021 Hoàn thành $11,25 $0,00 $11,25 Momo
770 Leh***019 11:40, 25/09/2021 Hoàn thành $10,026 $0,00 $10,026 Momo
769 Leh***019 01:34, 21/09/2021 Hoàn thành $10,107 $0,00 $10,107 Momo
768 Leh***019 09:21, 16/09/2021 Hoàn thành $10,368 $0,00 $10,368 Momo
767 hie***m89 14:08, 12/09/2021 Hoàn thành $10,6535 $0,00 $10,6535 Chuyển khoản ngân hàng
766 Leh***019 03:01, 11/09/2021 Hoàn thành $10,008 $0,00 $10,008 Momo
765 Leh***019 03:03, 07/09/2021 Hoàn thành $11,076 $0,00 $11,076 Momo
764 Leh***019 04:31, 03/09/2021 Hoàn thành $10,548 $0,00 $10,548 Momo
763 Leh***019 07:28, 30/08/2021 Hoàn thành $10,038 $0,00 $10,038 Momo
762 hie***m89 12:45, 29/08/2021 Hoàn thành $10,0395 $0,00 $10,0395 Chuyển khoản ngân hàng
761 Leh***019 11:27, 26/08/2021 Hoàn thành $10,014 $0,00 $10,014 Momo
760 mot***r91 04:03, 24/08/2021 Hoàn thành $10,0635 $0,00 $10,0635 Chuyển khoản ngân hàng
759 Leh***019 03:32, 23/08/2021 Hoàn thành $10,125 $0,00 $10,125 Momo
758 Leh***019 17:10, 19/08/2021 Hoàn thành $10,002 $0,00 $10,002 Momo
757 hie***m89 01:09, 19/08/2021 Hoàn thành $10,125 $0,00 $10,125 Chuyển khoản ngân hàng
756 Leh***019 09:13, 15/08/2021 Hoàn thành $10,011 $0,00 $10,011 Momo
755 cyc***5qn 13:06, 11/08/2021 Hoàn thành $10,4164 $0,00 $10,4164 Chuyển khoản ngân hàng
754 Leh***019 13:25, 10/08/2021 Hoàn thành $10,008 $0,00 $10,008 Momo