Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
659 ham***eu1 08:28, 22/09/2020 Hoàn thành $15,8925 $0,00 $15,8925 Chuyển khoản ngân hàng
658 Leh***019 02:14, 22/09/2020 Hoàn thành $10,122 $0,00 $10,122 Momo
657 kar***u88 02:08, 20/09/2020 Hoàn thành $15,865 $0,00 $15,865 Momo
656 Leh***019 04:59, 18/09/2020 Hoàn thành $10,014 $0,00 $10,014 Momo
655 Leh***019 04:51, 14/09/2020 Hoàn thành $10,116 $0,00 $10,116 Momo
654 dtc***g95 00:58, 11/09/2020 Hoàn thành $13,518 $0,00 $13,518 Chuyển khoản ngân hàng
653 ham***eu1 04:57, 10/09/2020 Hoàn thành $79,914 $0,00 $79,914 Chuyển khoản ngân hàng
652 boo***ang 08:43, 09/09/2020 Hoàn thành $12,455 $0,00 $12,455 Chuyển khoản ngân hàng
651 Leh***019 02:37, 09/09/2020 Hoàn thành $10,314 $0,00 $10,314 Momo
650 Dan***hut 13:19, 08/09/2020 Hoàn thành $10,018 $0,00 $10,018 Momo
649 Leh***019 23:28, 03/09/2020 Hoàn thành $10,005 $0,00 $10,005 Momo
648 Leh***019 10:41, 30/08/2020 Hoàn thành $10,086 $0,00 $10,086 Momo
647 Leh***019 02:05, 26/08/2020 Hoàn thành $10,0945 $0,00 $10,0945 Momo
646 kar***u88 02:33, 23/08/2020 Hoàn thành $13,096 $0,00 $13,096 Momo
645 dtc***g95 10:46, 22/08/2020 Hoàn thành $13,6005 $0,00 $13,6005 Chuyển khoản ngân hàng
644 Leh***019 04:01, 21/08/2020 Hoàn thành $10,0125 $0,00 $10,0125 Momo
643 Leh***019 23:37, 14/08/2020 Hoàn thành $10,0175 $0,00 $10,0175 Momo
642 Pka***003 14:31, 14/08/2020 Hoàn thành $10,2075 $0,00 $10,2075 Chuyển khoản ngân hàng
641 Leh***019 00:12, 11/08/2020 Hoàn thành $10,1125 $0,00 $10,1125 Momo
640 dtc***g95 00:12, 07/08/2020 Hoàn thành $15,7025 $0,00 $15,7025 Chuyển khoản ngân hàng