Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
724 Leh***019 04:50, 16/04/2021 Hoàn thành $10,077 $0,00 $10,077 Momo
723 hie***m89 14:22, 14/04/2021 Hoàn thành $10,0925 $0,00 $10,0925 Chuyển khoản ngân hàng
722 Leh***019 05:36, 11/04/2021 Hoàn thành $10,158 $0,00 $10,158 Momo
721 Leh***019 10:56, 06/04/2021 Hoàn thành $10,362 $0,00 $10,362 Momo
720 Leh***019 00:21, 02/04/2021 Hoàn thành $10,044 $0,00 $10,044 Momo
719 hie***m89 05:36, 31/03/2021 Hoàn thành $10,0235 $0,00 $10,0235 Chuyển khoản ngân hàng
718 Leh***019 01:29, 28/03/2021 Hoàn thành $10,362 $0,00 $10,362 Momo
717 Leh***019 08:35, 23/03/2021 Hoàn thành $10,026 $0,00 $10,026 Momo
716 pha***uan 06:34, 21/03/2021 Hoàn thành $10,034 $0,00 $10,034 Momo
715 Leh***019 23:33, 17/03/2021 Hoàn thành $10,032 $0,00 $10,032 Momo
714 hie***m89 13:04, 17/03/2021 Hoàn thành $10,028 $0,00 $10,028 Chuyển khoản ngân hàng
713 Leh***019 01:19, 11/03/2021 Hoàn thành $10,047 $0,00 $10,047 Momo
712 tua***i37 17:13, 05/03/2021 Hoàn thành $10,0205 $0,00 $10,0205 Momo
711 Leh***019 23:19, 04/03/2021 Hoàn thành $10,113 $0,00 $10,113 Momo
710 hie***m89 14:03, 04/03/2021 Hoàn thành $10,049 $0,00 $10,049 Chuyển khoản ngân hàng
709 kar***u88 01:11, 02/03/2021 Hoàn thành $22,8565 $0,00 $22,8565 Momo
708 vos***o90 17:18, 28/02/2021 Hoàn thành $10,2895 $0,00 $10,2895 Momo
707 Leh***019 00:07, 27/02/2021 Hoàn thành $10,023 $0,00 $10,023 Momo
706 dtc***g95 01:01, 24/02/2021 Hoàn thành $10,272 $0,00 $10,272 Chuyển khoản ngân hàng
705 Leh***019 01:18, 21/02/2021 Hoàn thành $10,44 $0,00 $10,44 Momo