Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
806 con***u89 20:59, 14/09/2022 Hoàn thành $28,2005 $18,3796 $46,5801 Chuyển khoản ngân hàng
805 hie***m89 06:02, 08/08/2022 Hoàn thành $14,6345 $0,00 $14,6345 Chuyển khoản ngân hàng
804 hie***m89 03:01, 17/05/2022 Hoàn thành $10,252 $0,00 $10,252 Chuyển khoản ngân hàng
803 blo***ien 02:01, 01/04/2022 Hoàn thành $10,085 $0,00 $10,085 Momo
802 hie***m89 03:43, 19/03/2022 Hoàn thành $10,007 $0,00 $10,007 Chuyển khoản ngân hàng
800 Leh***019 09:09, 05/03/2022 Hoàn thành $10,131 $0,00 $10,131 Momo
799 Leh***019 16:53, 19/02/2022 Hoàn thành $10,071 $0,00 $10,071 Momo
798 Leh***019 16:12, 29/01/2022 Hoàn thành $10,158 $0,00 $10,158 Momo
797 hie***m89 17:15, 26/01/2022 Hoàn thành $10,174 $0,00 $10,174 Chuyển khoản ngân hàng
796 Leh***019 20:46, 22/01/2022 Hoàn thành $10,02 $0,00 $10,02 Momo
795 ich***kun 21:07, 15/01/2022 Hoàn thành $10,171 $0,00 $10,171 Momo
794 Leh***019 23:07, 14/12/2021 Hoàn thành $10,323 $0,00 $10,323 Momo
793 luc***2k8 07:53, 10/12/2021 Hoàn thành $10,3135 $0,00 $10,3135 Momo
792 Leh***019 16:08, 09/12/2021 Hoàn thành $10,683 $0,00 $10,683 Momo
791 Leh***019 18:48, 04/12/2021 Hoàn thành $10,512 $0,00 $10,512 Momo
790 hie***m89 07:26, 01/12/2021 Hoàn thành $10,6885 $0,00 $10,6885 Chuyển khoản ngân hàng
789 Leh***019 06:02, 30/11/2021 Hoàn thành $10,11 $0,00 $10,11 Momo
788 Leh***019 23:02, 25/11/2021 Hoàn thành $10,041 $0,00 $10,041 Momo
787 Leh***019 03:56, 22/11/2021 Hoàn thành $10,38 $0,00 $10,38 Momo
786 Leh***019 16:12, 18/11/2021 Hoàn thành $10,71 $0,00 $10,71 Momo