Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
609 Leh***019 07:13, 27/05/2020 Hoàn thành $10,045 $0,00 $10,045 Momo
608 kar***u88 04:23, 24/05/2020 Hoàn thành $19,774 $0,00 $19,774 Momo
607 leg***p37 16:31, 21/05/2020 Hoàn thành $14,8238 $0,02265 $14,84645 Chuyển khoản ngân hàng
606 Leh***019 16:59, 17/05/2020 Hoàn thành $10,0175 $0,00 $10,0175 Momo
605 ham***eu1 16:01, 10/05/2020 Hoàn thành $19,66 $0,00 $19,66 Chuyển khoản ngân hàng
604 kar***u88 01:09, 10/05/2020 Hoàn thành $14,16 $0,00 $14,16 Momo
603 Leh***019 16:47, 07/05/2020 Hoàn thành $10,0675 $0,00 $10,0675 Momo
602 Pka***003 11:27, 05/05/2020 Hoàn thành $10,0515 $0,00 $10,0515 Chuyển khoản ngân hàng
601 Leh***019 22:52, 03/05/2020 Hoàn thành $10,62 $0,00 $10,62 Momo
600 ham***eu1 10:07, 03/05/2020 Hoàn thành $25,438 $0,00 $25,438 Chuyển khoản ngân hàng
599 Ccc***ccc 06:51, 30/04/2020 Hoàn thành $10,002 $0,00 $10,002 Momo
598 Leh***019 23:15, 28/04/2020 Hoàn thành $10,25 $0,00 $10,25 Momo
597 ham***eu1 15:40, 27/04/2020 Hoàn thành $17,067 $0,00 $17,067 Chuyển khoản ngân hàng
596 Leh***019 04:49, 24/04/2020 Hoàn thành $10,14 $0,00 $10,14 Momo
595 ham***eu1 11:21, 23/04/2020 Hoàn thành $36,9025 $0,00 $36,9025 Chuyển khoản ngân hàng
594 kar***u88 02:36, 19/04/2020 Hoàn thành $14,0285 $0,00 $14,0285 Momo
593 boo***ang 16:58, 17/04/2020 Hoàn thành $10,5835 $0,00 $10,5835 Chuyển khoản ngân hàng
592 tua***i37 04:11, 16/04/2020 Hoàn thành $10,023 $0,00 $10,023 Chuyển khoản ngân hàng
591 Leh***019 00:54, 15/04/2020 Hoàn thành $10,0625 $0,00 $10,0625 Momo
590 ham***eu1 18:50, 14/04/2020 Hoàn thành $20,725 $0,00 $20,725 Chuyển khoản ngân hàng