Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
703 Leh***019 15:26, 16/02/2021 Hoàn thành $10,005 $0,00 $10,005 Momo
702 boo***ang 07:21, 13/02/2021 Hoàn thành $10,791 $0,00 $10,791 Chuyển khoản ngân hàng
701 Din***cao 15:54, 12/02/2021 Hoàn thành $37,4615 $0,00 $37,4615 Momo
700 Leh***019 09:15, 10/02/2021 Hoàn thành $10,062 $0,00 $10,062 Momo
699 Leh***019 23:12, 02/02/2021 Hoàn thành $10,35 $0,00 $10,35 Momo
698 min***hle 13:29, 30/01/2021 Hoàn thành $1,008 $46,10752 $47,11552 Momo
697 Leh***019 23:25, 29/01/2021 Hoàn thành $10,584 $0,00 $10,584 Momo
696 hie***m89 09:24, 27/01/2021 Hoàn thành $10,001 $0,00 $10,001 Chuyển khoản ngân hàng
695 kar***u88 03:39, 26/01/2021 Hoàn thành $24,475 $0,00 $24,475 Momo
694 Leh***019 23:40, 25/01/2021 Hoàn thành $10,212 $0,00 $10,212 Momo
693 Leh***019 06:29, 22/01/2021 Hoàn thành $10,23 $0,00 $10,23 Momo
692 Leh***019 05:26, 19/01/2021 Hoàn thành $10,029 $0,00 $10,029 Momo
691 Leh***019 00:21, 16/01/2021 Hoàn thành $10,017 $0,00 $10,017 Momo
690 hie***m89 15:54, 06/01/2021 Hoàn thành $10,0195 $0,00 $10,0195 Momo
689 kar***u88 04:33, 27/12/2020 Hoàn thành $17,4195 $0,00 $17,4195 Momo
688 boo***ang 08:39, 25/12/2020 Hoàn thành $10,078 $0,00 $10,078 Chuyển khoản ngân hàng
686 kha***003 08:48, 17/12/2020 Hoàn thành $10,312 $0,00 $10,312 Chuyển khoản ngân hàng
685 Leh***019 23:10, 15/12/2020 Hoàn thành $10,095 $0,00 $10,095 Momo
684 Leh***019 11:44, 04/12/2020 Hoàn thành $10,017 $0,00 $10,017 Momo
683 dtc***g95 05:02, 03/12/2020 Hoàn thành $13,3145 $0,00 $13,3145 Chuyển khoản ngân hàng