Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
692 Leh***019 05:26, 19/01/2021 Hoàn thành $10,029 $0,00 $10,029 Momo
691 Leh***019 00:21, 16/01/2021 Hoàn thành $10,017 $0,00 $10,017 Momo
690 hie***m89 15:54, 06/01/2021 Hoàn thành $10,0195 $0,00 $10,0195 Momo
689 kar***u88 04:33, 27/12/2020 Hoàn thành $17,4195 $0,00 $17,4195 Momo
688 boo***ang 08:39, 25/12/2020 Hoàn thành $10,078 $0,00 $10,078 Chuyển khoản ngân hàng
686 kha***003 08:48, 17/12/2020 Hoàn thành $10,312 $0,00 $10,312 Chuyển khoản ngân hàng
685 Leh***019 23:10, 15/12/2020 Hoàn thành $10,095 $0,00 $10,095 Momo
684 Leh***019 11:44, 04/12/2020 Hoàn thành $10,017 $0,00 $10,017 Momo
683 dtc***g95 05:02, 03/12/2020 Hoàn thành $13,3145 $0,00 $13,3145 Chuyển khoản ngân hàng
682 Leh***019 23:09, 29/11/2020 Hoàn thành $10,17 $0,00 $10,17 Momo
681 Leh***019 09:23, 26/11/2020 Hoàn thành $10,017 $0,00 $10,017 Momo
680 vos***o90 03:18, 24/11/2020 Hoàn thành $10,0075 $0,00 $10,0075 Momo
679 tua***i37 08:43, 22/11/2020 Hoàn thành $10,0275 $0,00 $10,0275 Momo
678 Leh***019 23:09, 21/11/2020 Hoàn thành $10,239 $0,00 $10,239 Momo
677 Leh***019 23:00, 17/11/2020 Hoàn thành $10,146 $0,00 $10,146 Momo
676 boo***ang 06:01, 15/11/2020 Hoàn thành $12,2505 $0,00 $12,2505 Chuyển khoản ngân hàng
675 Leh***019 11:31, 14/11/2020 Hoàn thành $10,023 $0,00 $10,023 Momo
674 Ngu***mer 07:25, 12/11/2020 Hoàn thành $28,325 $0,00 $28,325 Chuyển khoản ngân hàng
673 dtc***g95 00:56, 12/11/2020 Hoàn thành $11,4655 $0,00 $11,4655 Chuyển khoản ngân hàng
672 Leh***019 08:56, 10/11/2020 Hoàn thành $10,101 $0,00 $10,101 Momo