Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
579 kar***u88 05:16, 29/03/2020 Hoàn thành $10,2435 $0,00 $10,2435 Momo
578 Leh***019 23:41, 27/03/2020 Hoàn thành $10,0375 $0,00 $10,0375 Momo
577 ham***eu1 18:43, 27/03/2020 Hoàn thành $13,126 $0,00 $13,126 Chuyển khoản ngân hàng
576 ham***eu1 17:01, 24/03/2020 Hoàn thành $23,802 $0,00 $23,802 Chuyển khoản ngân hàng
575 Leh***019 14:06, 20/03/2020 Hoàn thành $12,085 $0,00 $12,085 Momo
574 ham***eu1 08:44, 20/03/2020 Hoàn thành $33,8035 $0,00 $33,8035 Chuyển khoản ngân hàng
573 Leh***019 02:47, 17/03/2020 Hoàn thành $10,025 $0,00 $10,025 Momo
572 kar***u88 01:55, 15/03/2020 Hoàn thành $11,517 $0,00 $11,517 Momo
571 Ngo***inh 02:42, 13/03/2020 Hoàn thành $10,18 $0,00 $10,18 Chuyển khoản ngân hàng
570 ham***eu1 17:12, 12/03/2020 Hoàn thành $14,4955 $0,00 $14,4955 Chuyển khoản ngân hàng
569 Leh***019 18:16, 09/03/2020 Hoàn thành $10,0025 $0,00 $10,0025 Momo
568 ham***eu1 17:18, 08/03/2020 Hoàn thành $14,23 $0,00 $14,23 Chuyển khoản ngân hàng
567 boo***ang 03:56, 08/03/2020 Hoàn thành $10,7235 $0,00 $10,7235 Chuyển khoản ngân hàng
566 Leh***019 23:03, 05/03/2020 Hoàn thành $10,0995 $0,00 $10,0995 Momo
565 ham***eu1 08:38, 04/03/2020 Hoàn thành $13,0645 $0,00 $13,0645 Chuyển khoản ngân hàng
564 Leh***019 14:55, 02/03/2020 Hoàn thành $10,0275 $0,00 $10,0275 Momo
563 ham***eu1 05:50, 29/02/2020 Hoàn thành $12,818 $0,00 $12,818 Chuyển khoản ngân hàng
562 kar***u88 06:39, 26/02/2020 Hoàn thành $10,07 $0,00 $10,07 Momo
561 ham***eu1 12:51, 24/02/2020 Hoàn thành $12,4675 $0,00 $12,4675 Chuyển khoản ngân hàng
560 Ngo***inh 03:08, 23/02/2020 Hoàn thành $10,067 $0,00 $10,067 Chuyển khoản ngân hàng