Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
626 tua***i37 09:09, 09/07/2020 Hoàn thành $10,038 $0,00 $10,038 Momo
625 hie***m89 02:45, 02/07/2020 Hoàn thành $10,0135 $0,00 $10,0135 Momo
624 ham***eu1 19:48, 28/06/2020 Hoàn thành $17,952 $0,00 $17,952 Chuyển khoản ngân hàng
623 dtc***g95 02:06, 25/06/2020 Hoàn thành $10,079 $0,00 $10,079 Chuyển khoản ngân hàng
622 Leh***019 16:54, 22/06/2020 Hoàn thành $10,0175 $0,00 $10,0175 Momo
621 kar***u88 03:35, 21/06/2020 Hoàn thành $17,206 $0,00 $17,206 Momo
620 Leh***019 00:16, 19/06/2020 Hoàn thành $10,04 $0,00 $10,04 Momo
619 Leh***019 16:24, 15/06/2020 Hoàn thành $10,0025 $0,00 $10,0025 Momo
618 Leh***019 02:41, 12/06/2020 Hoàn thành $10,00 $0,00 $10,00 Momo
617 Ngo***inh 08:37, 11/06/2020 Hoàn thành $10,3805 $0,00 $10,3805 Chuyển khoản ngân hàng
616 kar***u88 07:35, 07/06/2020 Hoàn thành $13,953 $0,00 $13,953 Momo
615 Leh***019 06:37, 06/06/2020 Hoàn thành $10,02 $0,00 $10,02 Momo
614 boo***ang 04:02, 06/06/2020 Hoàn thành $10,24 $0,00 $10,24 Chuyển khoản ngân hàng
613 ham***eu1 05:40, 03/06/2020 Hoàn thành $27,913 $0,00 $27,913 Chuyển khoản ngân hàng
612 Leh***019 02:31, 01/06/2020 Hoàn thành $10,0625 $0,00 $10,0625 Momo
611 dtc***g95 07:19, 29/05/2020 Hoàn thành $10,217 $0,00 $10,217 Chuyển khoản ngân hàng
610 Ccc***ccc 05:24, 29/05/2020 Hoàn thành $10,053 $0,00 $10,053 Momo
609 Leh***019 07:13, 27/05/2020 Hoàn thành $10,045 $0,00 $10,045 Momo
608 kar***u88 04:23, 24/05/2020 Hoàn thành $19,774 $0,00 $19,774 Momo
607 leg***p37 16:31, 21/05/2020 Hoàn thành $14,8238 $0,02265 $14,84645 Chuyển khoản ngân hàng