Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
786 Leh***019 23:12, 18/11/2021 Hoàn thành $10,71 $0,00 $10,71 Momo
785 Leh***019 23:53, 11/11/2021 Hoàn thành $10,308 $0,00 $10,308 Momo
784 Ngu***mer 04:10, 09/11/2021 Hoàn thành $10,6075 $0,00 $10,6075 Chuyển khoản ngân hàng
783 hie***m89 02:10, 08/11/2021 Hoàn thành $10,1295 $0,00 $10,1295 Chuyển khoản ngân hàng
782 Leh***019 06:53, 05/11/2021 Hoàn thành $11,238 $0,00 $11,238 Momo
781 boo***ang 23:41, 03/11/2021 Hoàn thành $10,098 $0,00 $10,098 Chuyển khoản ngân hàng
780 Leh***019 02:10, 27/10/2021 Hoàn thành $10,113 $0,00 $10,113 Momo
779 Leh***019 21:18, 22/10/2021 Hoàn thành $10,008 $0,00 $10,008 Momo
778 hie***m89 11:03, 19/10/2021 Hoàn thành $10,0735 $0,00 $10,0735 Chuyển khoản ngân hàng
777 Leh***019 16:15, 18/10/2021 Hoàn thành $10,029 $0,00 $10,029 Momo
776 ich***kun 11:31, 17/10/2021 Hoàn thành $10,039 $0,00 $10,039 Momo
775 Leh***019 10:33, 14/10/2021 Hoàn thành $10,029 $0,00 $10,029 Momo
774 Leh***019 02:29, 10/10/2021 Hoàn thành $10,026 $0,00 $10,026 Momo
773 Leh***019 05:23, 05/10/2021 Hoàn thành $10,023 $0,00 $10,023 Momo
772 hie***m89 14:31, 03/10/2021 Hoàn thành $12,1885 $0,00 $12,1885 Chuyển khoản ngân hàng
771 Leh***019 02:29, 30/09/2021 Hoàn thành $11,25 $0,00 $11,25 Momo
770 Leh***019 11:40, 25/09/2021 Hoàn thành $10,026 $0,00 $10,026 Momo
769 Leh***019 01:34, 21/09/2021 Hoàn thành $10,107 $0,00 $10,107 Momo
768 Leh***019 09:21, 16/09/2021 Hoàn thành $10,368 $0,00 $10,368 Momo
767 hie***m89 14:08, 12/09/2021 Hoàn thành $10,6535 $0,00 $10,6535 Chuyển khoản ngân hàng