Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
380 con***u89 02:30 16/02/2019 Hoàn thành $1.110,6395 $71,86995 $1.182,50945 PayPal
378 102***908 02:25 14/02/2019 Hoàn thành $25,414 $0,00 $25,414 Chuyển khoản ngân hàng
377 hie***m89 00:29 13/02/2019 Hoàn thành $26,6765 $0,00 $26,6765 Chuyển khoản ngân hàng
376 111***714 09:47 12/02/2019 Hoàn thành $28,7335 $0,00 $28,7335 Chuyển khoản ngân hàng
375 boo***ang 09:11 12/02/2019 Hoàn thành $25,0395 $0,00 $25,0395 Chuyển khoản ngân hàng
374 105***894 02:12 12/02/2019 Hoàn thành $25,01 $0,00 $25,01 Chuyển khoản ngân hàng
373 106***234 11:06 11/02/2019 Hoàn thành $43,614 $0,00 $43,614 Chuyển khoản ngân hàng
372 106***506 03:45 10/02/2019 Hoàn thành $26,044 $0,00 $26,044 Chuyển khoản ngân hàng
371 104***737 03:08 10/02/2019 Hoàn thành $41,7165 $0,00 $41,7165 Chuyển khoản ngân hàng
370 lam***h94 11:20 09/02/2019 Hoàn thành $25,72 $0,00 $25,72 PayPal
369 mai***195 04:18 08/02/2019 Hoàn thành $25,106 $0,00 $25,106 Chuyển khoản ngân hàng
368 ich***kun 01:57 06/02/2019 Hoàn thành $25,1845 $0,00 $25,1845 Chuyển khoản ngân hàng
367 104***278 17:47 04/02/2019 Hoàn thành $25,107 $0,00 $25,107 Chuyển khoản ngân hàng
366 kid***pem 15:37 01/02/2019 Hoàn thành $25,002 $0,00 $25,002 Chuyển khoản ngân hàng
365 hie***m89 00:53 30/01/2019 Hoàn thành $42,373 $0,00 $42,373 Chuyển khoản ngân hàng
364 xen***ion 11:35 29/01/2019 Hoàn thành $51,1041 $0,00306 $51,10716 Chuyển khoản ngân hàng
363 tie***inh 10:33 29/01/2019 Hoàn thành $173,187 $0,00 $173,187 Chuyển khoản ngân hàng
362 Kir***ven 07:18 29/01/2019 Hoàn thành $25,043 $0,00 $25,043 Chuyển khoản ngân hàng
361 111***714 06:42 29/01/2019 Hoàn thành $25,223 $0,00 $25,223 Chuyển khoản ngân hàng
360 mou***odz 03:11 29/01/2019 Hoàn thành $34,441 $0,00 $34,441 Chuyển khoản ngân hàng