Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
306 109***188 00:33 19/10/2018 Hoàn thành $26,69 $0,00 $26,69 Chuyển khoản ngân hàng
305 con***u89 18:32 18/10/2018 Hoàn thành $1.045,378 $16,6249 $1.062,0029 PayPal
304 oai***v94 12:36 17/10/2018 Hoàn thành $30,3875 $0,86255 $31,25005 Chuyển khoản ngân hàng
303 ngt***005 05:54 16/10/2018 Hoàn thành $25,079 $0,00 $25,079 PayPal
302 100***498 08:46 15/10/2018 Hoàn thành $25,4391 $0,00 $25,4391 Chuyển khoản ngân hàng
301 118***350 08:58 10/10/2018 Hoàn thành $25,021 $0,00 $25,021 Chuyển khoản ngân hàng
300 109***188 03:01 10/10/2018 Hoàn thành $25,549 $0,00 $25,549 Chuyển khoản ngân hàng
299 kha***pro 04:58 08/10/2018 Hoàn thành $25,0509 $0,00 $25,0509 Chuyển khoản ngân hàng
298 Ngo***inh 08:53 07/10/2018 Hoàn thành $34,3215 $0,00 $34,3215 Chuyển khoản ngân hàng
297 106***506 07:23 04/10/2018 Hoàn thành $43,4235 $0,00 $43,4235 Chuyển khoản ngân hàng
296 104***737 18:11 30/09/2018 Hoàn thành $27,188 $0,00 $27,188 Chuyển khoản ngân hàng
295 113***894 22:37 28/09/2018 Hoàn thành $25,0022 $0,00 $25,0022 Chuyển khoản ngân hàng
294 116***673 14:26 26/09/2018 Hoàn thành $25,3225 $0,00 $25,3225 Chuyển khoản ngân hàng
293 mou***odz 11:21 23/09/2018 Hoàn thành $53,573 $0,00 $53,573 Chuyển khoản ngân hàng
292 109***188 12:29 19/09/2018 Hoàn thành $25,2575 $0,00 $25,2575 Chuyển khoản ngân hàng
291 104***189 07:28 19/09/2018 Hoàn thành $25,0033 $0,00216 $25,00546 Chuyển khoản ngân hàng
290 102***908 03:30 16/09/2018 Hoàn thành $25,0746 $0,00 $25,0746 Chuyển khoản ngân hàng
289 pen***yle 00:56 14/09/2018 Hoàn thành $25,019 $0,00 $25,019 Chuyển khoản ngân hàng
288 104***283 06:21 13/09/2018 Hoàn thành $25,0064 $0,00 $25,0064 Chuyển khoản ngân hàng
287 Ngo***inh 00:27 07/09/2018 Hoàn thành $29,3615 $0,00 $29,3615 Chuyển khoản ngân hàng