Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
737 Leh***019 11:10, 16/06/2021 Hoàn thành $10,149 $0,00 $10,149 Momo
736 Leh***019 11:13, 08/06/2021 Hoàn thành $10,335 $0,00 $10,335 Momo
735 hie***m89 13:21, 05/06/2021 Hoàn thành $10,346 $0,00 $10,346 Chuyển khoản ngân hàng
734 Din***cao 09:55, 03/06/2021 Hoàn thành $11,8055 $0,00 $11,8055 Momo
733 Leh***019 22:58, 31/05/2021 Hoàn thành $10,332 $0,00 $10,332 Momo
732 boo***ang 15:14, 24/05/2021 Hoàn thành $11,0885 $0,00 $11,0885 Chuyển khoản ngân hàng
731 Leh***019 11:42, 24/05/2021 Hoàn thành $10,044 $0,00 $10,044 Momo
730 hie***m89 02:13, 21/05/2021 Hoàn thành $10,619 $0,00 $10,619 Chuyển khoản ngân hàng
729 Leh***019 22:52, 04/05/2021 Hoàn thành $10,3135 $0,00 $10,3135 Momo
728 hie***m89 14:29, 03/05/2021 Hoàn thành $10,1655 $0,00 $10,1655 Chuyển khoản ngân hàng
727 Leh***019 05:53, 30/04/2021 Hoàn thành $10,095 $0,00 $10,095 Momo
726 Leh***019 23:07, 25/04/2021 Hoàn thành $10,383 $0,00 $10,383 Momo
725 Leh***019 05:07, 21/04/2021 Hoàn thành $10,002 $0,00 $10,002 Momo
724 Leh***019 04:50, 16/04/2021 Hoàn thành $10,077 $0,00 $10,077 Momo
723 hie***m89 14:22, 14/04/2021 Hoàn thành $10,0925 $0,00 $10,0925 Chuyển khoản ngân hàng
722 Leh***019 05:36, 11/04/2021 Hoàn thành $10,158 $0,00 $10,158 Momo
721 Leh***019 10:56, 06/04/2021 Hoàn thành $10,362 $0,00 $10,362 Momo
720 Leh***019 00:21, 02/04/2021 Hoàn thành $10,044 $0,00 $10,044 Momo
719 hie***m89 05:36, 31/03/2021 Hoàn thành $10,0235 $0,00 $10,0235 Chuyển khoản ngân hàng
718 Leh***019 01:29, 28/03/2021 Hoàn thành $10,362 $0,00 $10,362 Momo