Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
496 116***673 02:29, 24/04/2019 Hoàn thành $26,4355 $0,00 $26,4355 Chuyển khoản ngân hàng
495 hie***m89 01:35, 24/04/2019 Hoàn thành $25,4905 $0,00 $25,4905 Chuyển khoản ngân hàng
494 Ngu***mer 21:15, 23/04/2019 Hoàn thành $33,832 $0,00 $33,832 Chuyển khoản ngân hàng
493 ich***kun 16:03, 23/04/2019 Hoàn thành $25,0175 $0,00 $25,0175 Chuyển khoản ngân hàng
492 Kud***hin 13:35, 22/04/2019 Hoàn thành $51,7455 $0,00 $51,7455 Chuyển khoản ngân hàng
491 102***468 07:58, 22/04/2019 Hoàn thành $25,06 $0,00 $25,06 Chuyển khoản ngân hàng
490 duo***inh 02:28, 22/04/2019 Hoàn thành $25,017 $0,00 $25,017 Chuyển khoản ngân hàng
489 111***714 12:58, 21/04/2019 Hoàn thành $36,1085 $0,00 $36,1085 Chuyển khoản ngân hàng
488 106***506 09:22, 21/04/2019 Hoàn thành $31,538 $0,00 $31,538 Chuyển khoản ngân hàng
487 1st***mrc 07:37, 21/04/2019 Hoàn thành $27,334 $0,00 $27,334 Chuyển khoản ngân hàng
486 Ngo***inh 03:24, 21/04/2019 Hoàn thành $31,531 $0,00 $31,531 Chuyển khoản ngân hàng
485 109***598 03:11, 21/04/2019 Hoàn thành $32,7625 $0,00 $32,7625 Chuyển khoản ngân hàng
484 ngu***son 01:46, 21/04/2019 Hoàn thành $25,252 $0,00 $25,252 Chuyển khoản ngân hàng
483 duk***tnt 03:01, 20/04/2019 Hoàn thành $25,942 $0,00 $25,942 Chuyển khoản ngân hàng
482 dan***seo 00:59, 20/04/2019 Hoàn thành $25,047 $0,00 $25,047 Chuyển khoản ngân hàng
481 100***987 06:34, 19/04/2019 Hoàn thành $48,3375 $0,00 $48,3375 Chuyển khoản ngân hàng
480 Kud***hin 01:35, 19/04/2019 Hoàn thành $50,669 $0,00 $50,669 Chuyển khoản ngân hàng
478 lam***h94 17:57, 17/04/2019 Hoàn thành $25,735 $0,00 $25,735 PayPal
477 huy***mid 11:25, 17/04/2019 Hoàn thành $25,181 $0,00 $25,181 Chuyển khoản ngân hàng
475 nas***tar 03:52, 17/04/2019 Hoàn thành $25,3365 $0,00 $25,3365 PayPal