Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
634 Leh***019 02:02, 26/07/2020 Hoàn thành $10,0625 $0,00 $10,0625 Momo
633 boo***ang 14:42, 25/07/2020 Hoàn thành $10,422 $0,00 $10,422 Chuyển khoản ngân hàng
632 dtc***g95 02:43, 24/07/2020 Hoàn thành $13,319 $0,00 $13,319 Chuyển khoản ngân hàng
631 ngu***004 10:46, 23/07/2020 Hoàn thành $14,119 $0,00 $14,119 Chuyển khoản ngân hàng
630 Leh***019 06:30, 22/07/2020 Hoàn thành $10,0325 $0,00 $10,0325 Momo
629 Pka***003 13:48, 18/07/2020 Hoàn thành $12,1555 $0,00 $12,1555 Chuyển khoản ngân hàng
628 Leh***019 01:51, 18/07/2020 Hoàn thành $10,10 $0,00 $10,10 Momo
627 kar***u88 00:40, 12/07/2020 Hoàn thành $13,302 $0,00 $13,302 Momo
626 tua***i37 09:09, 09/07/2020 Hoàn thành $10,038 $0,00 $10,038 Momo
625 hie***m89 02:45, 02/07/2020 Hoàn thành $10,0135 $0,00 $10,0135 Momo
624 ham***eu1 19:48, 28/06/2020 Hoàn thành $17,952 $0,00 $17,952 Chuyển khoản ngân hàng
623 dtc***g95 02:06, 25/06/2020 Hoàn thành $10,079 $0,00 $10,079 Chuyển khoản ngân hàng
622 Leh***019 16:54, 22/06/2020 Hoàn thành $10,0175 $0,00 $10,0175 Momo
621 kar***u88 03:35, 21/06/2020 Hoàn thành $17,206 $0,00 $17,206 Momo
620 Leh***019 00:16, 19/06/2020 Hoàn thành $10,04 $0,00 $10,04 Momo
619 Leh***019 16:24, 15/06/2020 Hoàn thành $10,0025 $0,00 $10,0025 Momo
618 Leh***019 02:41, 12/06/2020 Hoàn thành $10,00 $0,00 $10,00 Momo
617 Ngo***inh 08:37, 11/06/2020 Hoàn thành $10,3805 $0,00 $10,3805 Chuyển khoản ngân hàng
616 kar***u88 07:35, 07/06/2020 Hoàn thành $13,953 $0,00 $13,953 Momo
615 Leh***019 06:37, 06/06/2020 Hoàn thành $10,02 $0,00 $10,02 Momo