Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
665 Leh***019 10:23, 13/10/2020 Hoàn thành $10,173 $0,00 $10,173 Momo
664 Leh***019 17:02, 08/10/2020 Hoàn thành $10,056 $0,00 $10,056 Momo
663 Leh***019 06:13, 04/10/2020 Hoàn thành $10,173 $0,00 $10,173 Momo
662 Leh***019 10:11, 30/09/2020 Hoàn thành $10,05 $0,00 $10,05 Momo
661 dtc***g95 06:31, 30/09/2020 Hoàn thành $13,5815 $0,00 $13,5815 Chuyển khoản ngân hàng
660 Leh***019 04:50, 26/09/2020 Hoàn thành $10,089 $0,00 $10,089 Momo
659 ham***eu1 08:28, 22/09/2020 Hoàn thành $15,8925 $0,00 $15,8925 Chuyển khoản ngân hàng
658 Leh***019 02:14, 22/09/2020 Hoàn thành $10,122 $0,00 $10,122 Momo
657 kar***u88 02:08, 20/09/2020 Hoàn thành $15,865 $0,00 $15,865 Momo
656 Leh***019 04:59, 18/09/2020 Hoàn thành $10,014 $0,00 $10,014 Momo
655 Leh***019 04:51, 14/09/2020 Hoàn thành $10,116 $0,00 $10,116 Momo
654 dtc***g95 00:58, 11/09/2020 Hoàn thành $13,518 $0,00 $13,518 Chuyển khoản ngân hàng
653 ham***eu1 04:57, 10/09/2020 Hoàn thành $79,914 $0,00 $79,914 Chuyển khoản ngân hàng
652 boo***ang 08:43, 09/09/2020 Hoàn thành $12,455 $0,00 $12,455 Chuyển khoản ngân hàng
651 Leh***019 02:37, 09/09/2020 Hoàn thành $10,314 $0,00 $10,314 Momo
650 Dan***hut 13:19, 08/09/2020 Hoàn thành $10,018 $0,00 $10,018 Momo
649 Leh***019 23:28, 03/09/2020 Hoàn thành $10,005 $0,00 $10,005 Momo
648 Leh***019 10:41, 30/08/2020 Hoàn thành $10,086 $0,00 $10,086 Momo
647 Leh***019 02:05, 26/08/2020 Hoàn thành $10,0945 $0,00 $10,0945 Momo
646 kar***u88 02:33, 23/08/2020 Hoàn thành $13,096 $0,00 $13,096 Momo