Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
677 Leh***019 23:00, 17/11/2020 Hoàn thành $10,146 $0,00 $10,146 Momo
676 boo***ang 06:01, 15/11/2020 Hoàn thành $12,2505 $0,00 $12,2505 Chuyển khoản ngân hàng
675 Leh***019 11:31, 14/11/2020 Hoàn thành $10,023 $0,00 $10,023 Momo
674 Ngu***mer 07:25, 12/11/2020 Hoàn thành $28,325 $0,00 $28,325 Chuyển khoản ngân hàng
673 dtc***g95 00:56, 12/11/2020 Hoàn thành $11,4655 $0,00 $11,4655 Chuyển khoản ngân hàng
672 Leh***019 08:56, 10/11/2020 Hoàn thành $10,101 $0,00 $10,101 Momo
671 ham***eu1 06:04, 09/11/2020 Hoàn thành $11,325 $0,00 $11,325 Chuyển khoản ngân hàng
670 Leh***019 01:30, 07/11/2020 Hoàn thành $10,086 $0,00 $10,086 Momo
669 Leh***019 23:01, 03/11/2020 Hoàn thành $10,596 $0,00 $10,596 Momo
668 Leh***019 14:33, 29/10/2020 Hoàn thành $10,005 $0,00 $10,005 Momo
667 ham***eu1 15:25, 18/10/2020 Hoàn thành $24,195 $0,00 $24,195 Chuyển khoản ngân hàng
666 dtc***g95 06:42, 15/10/2020 Hoàn thành $10,6505 $0,00 $10,6505 Chuyển khoản ngân hàng
665 Leh***019 10:23, 13/10/2020 Hoàn thành $10,173 $0,00 $10,173 Momo
664 Leh***019 17:02, 08/10/2020 Hoàn thành $10,056 $0,00 $10,056 Momo
663 Leh***019 06:13, 04/10/2020 Hoàn thành $10,173 $0,00 $10,173 Momo
662 Leh***019 10:11, 30/09/2020 Hoàn thành $10,05 $0,00 $10,05 Momo
661 dtc***g95 06:31, 30/09/2020 Hoàn thành $13,5815 $0,00 $13,5815 Chuyển khoản ngân hàng
660 Leh***019 04:50, 26/09/2020 Hoàn thành $10,089 $0,00 $10,089 Momo
659 ham***eu1 08:28, 22/09/2020 Hoàn thành $15,8925 $0,00 $15,8925 Chuyển khoản ngân hàng
658 Leh***019 02:14, 22/09/2020 Hoàn thành $10,122 $0,00 $10,122 Momo